De Grieken - pakket · Oorlog - Bestemming - Bloed

De teksten van Aischulos, Sofokles en Euripides behoren tot de fundamenten van onze westerse cultuur, precies omdat ze die fundamenten structureel in vraag stellen. Vertaler en auteur Johan Boonen worstelt al zijn hele leven met deze teksten.
Boonens vertalingen van Aischulos, Sofokles en Euripides zijn direct, concreet, geschreven om gezegd te worden, in het hoofd van de lezer of op de Bühne. De Grieken brengt nu alle vertalingen van Boonen samen in drie boekvolumes.

Oorlog bundelt vier tragedies waarin telkens een (geo-)politiek en/of militair conflict de handeling bepaalt. Agamemnoon van Aischulos, Ajax en Philoktetes van Sofokles en Trojaanse vrouwen van Euripides.

In Bestemming beschrijft Sofokles het wedervaren van Thebe tijdens en na het koningschap van Oidipoes. Telkens slaat het noodlot met macabere precisie toe.

In Bloed komen familiebanden onder hoogspanning te staan, en telkens staat de vrouw in het centrum van dat familiale geweld. Als zus, moeder, echtgenote, geliefde, dochter. Zoals in Elektra van Sofokles, in Medea en Bacchanten, en Alkestis van Euripides.

De drie delen zijn ook apart verkrijgbaar: OorlogBestemming - Bloed

De Grieken - pakket · Oorlog - Bestemming - Bloed

[ 2018 - 3 paperbacks, 258p. / 232p. / 260p. - isbn: 9789000000001 ]