Schiller / Tasten
Jan Decorte

In 1781 publiceerde Friedrich Schiller Die Räuber (De rovers). Schiller werd er op slag beroemd mee.
Schiller inspireerde zich o.m. op King Lear van Shakespeare. Het gaat in het stuk om de 'strijd' tussen twee broers; de rationele en begaafde Franz en de eerder gevoelige Karl. Franz staat voor het materialisme, scepticisme en despotisme, in tegenstelling tot Karl, die de bezieler is van het sociaal humanisme en de naïviteit.
Beide mannen strijden om eenzelfde geliefde, Amalia, en een daarmee verbonden erfenis.
Jan Decorte herschreef Die Räuber. Dat levert prachtige teksten op. In zijn eigen idioom, dat tegelijkertijd kindlijk lief en ontwrichtend brutaal is, dringt hij door tot de kern van het meesterwerk.

Jan Decorte (1950) zette eind jaren 1970 zijn eerste stappen als theaterregisseur met ensceneringen van onder andere Ibsen, Goethe en Tsjechov. In 1982 werd Decorte artistiek leider van het gezelschap Het Trojaanse Paard, dat in 1987 werd omgedoopt tot Jan Decorte + Cie en nog later tot Bloet, de huidige naam die afkomstig is van het theaterstuk Bloetwollefduivel (1994). Vanaf midden jaren 1980 ensceneert Decorte voornamelijk eigen teksten. Sigrid Vinks, zijn vriendin, speelt een belangrijke rol in zijn werk, zowel op als naast de scène. De afgelopen tien jaar oogstte Jan Decorte bijzonder veel succes met stukken als dieu & les esprits vivants (2005), dat warm onthaald werd op het Festival dAvignon, Wintervögelchen (2008) en Bakchai (2010). In 2006 regisseerde Jan Decorte zijn eerste opera: Dido & Aeneas van Henry Purcell.

Schiller / Tasten

bestellen via de website van uitgeverij EPO

[ 2012 - paperback, 136p. - isbn: 9789075175349 ]