April
Willem de Wolf

In juli 1990 heeft April Glaspie, Amerikaans ambassadeur in Irak, een gesprek met president Saddam Hoessein. Enkele dagen later valt Irak Koeweit binnen.
In januari 1991 brengt een internationale coalitie onder leiding van de VS het regime van Saddam Hoessein ten val.
De Eerste Golfoorlog is een feit.

Dertig jaar later brengt Willem de Wolf in April drie personages samen: April Glaspie, Iraaks minister van Buitenlandse Zaken Tariq Aziz, en een nieuwsanker.
Wat is in het cruciale gesprek echt gezegd?
De tekst stelt brandend actuele vragen over de relatie tussen de Westerse en de Arabische wereld, over de rol van de media, de diplomatie en de politieke instellingen.
April is geen documentaire reconstructie van het beruchte gesprek en velt geen moreel oordeel. De Wolf zoekt naar een ander perspectief.
Had het ook anders gekund?
Kan de geschiedenis alsnog herschreven worden?
Gecorrigeerd? Herzien?

Een tweetalige uitgave Nederlands-Arabisch. I.s.m. Toneelhuis.
Met een nawoord van Erwin Jans. Vertaald naar het Arabisch door Abied Alsulaiman.
Uitgegeven met productiesteun van Literatuur Vlaanderen.

flaptekst Arabisch

Willem de Wolf studeerde in 1985 af aan de Amsterdamse Toneelschool. In datzelfde jaar formeerde hij samen met Ton Kas het theaterduo Kas & de Wolf. Kas & de Wolf schreven/maakten samen een vijftiental stukken. In 2002 wonnen zij de VSCD Mimeprijs voor hun voorstelling Ons soort mensen. Nadat in 2004 de subsidie werd stopgezet schreef Willem de Wolf o.a. voor Dood Paard de tekst bazel en bij mugmetdegoudentand schreef hij samen met Lineke Rijxman en Joan Nederlof Hannah & Martin. Zijn monoloog Krenz, de gedoodverfde opvolger werd in 2012 genomineerd voor de Taalunie Toneelschrijfprijs en voor het Theaterfestival. Bij Bebuquin publiceerde hij eerder The Marx Sisters en desperado (i..s.m. Ton Kas).

April

bestellen via de website van uitgeverij EPO

[ 2021 - paperback, 288p. - isbn: 9789075175868 ]