Verstolen werelden / Intérieurs secrets

De 19e-eeuwse voorstelling van de vrouwelijke innerlijke wereld was er vooral een van eenzaamheid en melancholie.

Geïnspireerd door dit gegeven bieden Vlaamse en Franstalige schrijfsters en fotografen hun kijk op het vrouwelijke innerlijke landschap van de 21e eeuw. Dit boek brengt een caleidoscopisch beeld van uiteenlopende, soms tegenstrijdige, fascinerende intieme werelden.

/

Au 19e siècle, la représentation du monde intérieur féminin était principalement marquée par la solitude et la mélancolie.

S’inspirant de cette donnée, des autrices et photographes flamandes et francophones proposent leur vision du paysage intérieur féminin du 21e siècle. Ce livre présente un kaléidoscope de mondes intimes divers, parfois contradictoires et surtout fascinants.

Schrijfsters/Autrices

nl: Anne Provoost, Annelies Verbeke, Saskia De Coster, Maravilha Munto, Ruth Mellaerts, Anna Luyten, Lotte Ogiers, Anna Van Hoof, J.V. Neylen, Anna Carlier.

fr: Barbara Abel, Pamela Ghislain, Caroline Lamarche, Marie-Sixtine Grignard, Marie Henry, Isabelle Wéry, Aïko Solovkine, Victoire de Changy, Zaïneb Hamdi, Haleh Chinikar.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van Crea.Brussels, initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,georganiseerd door st'art, in samenwerking met Hub.Brussels en de steun van Flanders Literature en de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce projet est réalisé avec le soutien de Crea.Brussels, une initiative de la Région Bruxelles-Capitale, opérée par st'art en collaboration avec Hub.Brussels et le soutien de Flanders Literature et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Verstolen werelden / Intérieurs secrets

bestellen via de website van uitgeverij EPO

[ 2022 - paperback, 144p. - met 24 kleurenfoto's - isbn: 9789075175936 ]