Bebuquin vroeger...

In de periode 1994-2003 verzorgde Bebuquin, onder leiding van Bart Meuleman en Paul Verrept, 26 publicaties van toneelteksten. Deze opeenvolging, die zich nooit wenste te profileren als een vast vormgegeven reeks, kenmerkte zich door haar losse samenstelling van grotere namen (Paul Pourveur, Peter Verhelst, Jan Decorte) naast minder bekende auteurs (Hans Aarsman), van gebundelde stukken (Klein Magazijn 1-4) naast aparte teksten. Als Bebuquin al ergens van uitging, was het de eigen identiteit van elk werk afzonderlijk. Werk en auteur primeerden op de profileringsdrang van de uitgeverij. Motor achter Bebuquin was dan ook vooral de goesting om kwaliteitsvolle teksten een langer leven te bieden, geen vastgelegde productiedwang. Het uitgeven van toneelwerk bleef bewust een liefhebbersproject, meer dan een strakke onderneming met een commercieel groeiplan. Vandaar dat Bebuquin in 2003 ook plots ophield. Beide initiatiefnemers vonden er niet langer genoeg tijd voor naast hun toenemende andere (professionele) activiteiten.‘Keep it simple’ was altijd al hun parool geweest.

... en nu

Het hernieuwde Bebuquin wil die geest vandaag weer in het leven roepen en blijven doorzetten. Een stringent publicatieplan hebben we niet voor ogen, ons uitgavebeleid wordt publicatie per publicatie bekeken. Het ene jaar kan Bebuquin één product uitbrengen, het volgende pakweg vier. Soms zal het om één auteur gaan, soms om een bundeling. Nu eens mikken we vooral op lezers met een meer ervaren theaterblik, dan weer op een breder publiek of op het (kunst)onderwijs. Alles begint bij het tekstmateriaal waar Bebuquin in zijn doorlopende leesproces op stoot. We lezen met aandacht zoveel mogelijk onuitgegeven, Nederlandstalig en eigentijds werk, met focus op auteurs werkzaam in Vlaanderen.